Spolek při MŠ

Spolek rodičů při MŠ

S naší mateřskou školou velmi úzce a dobře spolupracuje Spolek rodičů. Spolek a vedení mateřské školy se schází dle potřeby obou stran. Na schůzkách dochází k  předávání  požadavků jednotlivých stran, společnému plánování a připravě veřejných akcí pro děti a rodiče.

Mateřská škola pořádá pro děti několik kulturních a výchovně vzdělávacích akcí, různé exkurze a výlety. Tyto aktivity jsou hrazeny z kulturního fondu Spolku rodičů při MŠ Sídliště. Pravidelně na začátku školního roku si zákonný zástupce vloží částku 1.300,-Kč na své dítě do kulturního fondu. Dle potřeby aktuálního školního roku se může částka upravovat. Při zůstatku v daném školním roku, se částka převádí do následujícího školního roku. Pokud dítě končí docházku v mateřské škole, je zákonnému zástupci zůstatek v kulturním fondu vyplacen. Částka se zasílá bezhotovostním převodem na číslo účtu Spolku rodičů při MŠ Sídliště. Vždy je nutné do VS uvádět jméno dítěte nebo poštovní poukázkou na číslo účtu Spolku (do kolonky odesílatele se opět musí uvádět jméno dítěte).

 

Název sdružení:    Spolek rodičů při MŠ Sídliště

Předsedkyně spolku: Ing. Františka Ludvíková

Sídlo:                       Sídliště 836, 687 24 Uherský Ostroh

IČ:                            22713182

Číslo účtu:             2700848976/2010

 

Zástupci Spolku rodičů za jednotlivé třídy pro školní rok 2023-2024:

MŠ Sídliště:

Žlutá třída: Kamila Hráčková, Alexandra Randová, Jiří Kauc

Zelená třída: Ivana Halová, Petra Šišperová

Oranžová třída: Adéla Ratajská

Modrá třída: Kamila Hráčková, Petra Šišperová

MŠ Školní:

Tygříci: Andrea Straková, Daniela Žádníková, Petr Macháň

Hrošíci: Petra Nikl, Tereza Mošťková, Jarmila Janatová

Opičky: Jana Vaculíková, Lenka Kovaříková, Gabriela Šáchová

Žabky: Lenka Botková, Lucie Hastíková