Podpora nadaných dětí

Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání nezapomíná ani na podporu nadaných dětí.

Které dítě je vlastně nadané? Neexistuje žádná obecně platná definice, která by pojem nadané dítě definovala. Jeden z mnoha přístupů však popisuje termín „nadané dítě“ jako jednotlivce, který vyniká nadáním či schopností v jedné nebo i více oblastech. Nadání je považováno za dar, vklad do života a často i za klíč k úspěchu. Proto se snažíme nadání dětí nepřehlížet, ba právě naopak,  objevit a následně podporovat v maximální možné míře v průběhu předškolního vzdělávání.

Pokud u nás takové dítě objevíme, je nutná intenzivnější spolupráce mezi školou a rodičem. Rodiči poskytneme kontakt na pedagogickou poradnu, která nasměruje naši další společnou cestu tak, abychom dítě podporovali ve správné míře a nepřetěžovali jej.

Nadané děti dokáží vyhledat předškolní pedagové naší mateřské školy a také nám k tomu pomáhá projekt Čmelda Pepík. Jedná se o zajímavé úlohy pro děti z různých oblastí matematiky a logiky. Tento projekt zajišťuje Academic School v Uherském Hradišti ve spolupráci  s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí.