Mažoretky Světlušky

Mažoretky Světlušky

Klubíčko mažoretek Světlušek vede: Bc. Světlana Kusáková a Mgr. Nikola Křivánková

Klubíčko mažoretek probíhá během dopoledních hodin od října do června školního roku. Do Klubíčka se především děvčátka zapisují přes aplikaci Naše MŠ po vyzvání paní učitelky. Jedná se o hudebně rytmická cvičení s hudebním doprovodem. Veškeré pohybové prvky, cviky jsou přizpůsobeny věku dětí. Děti prezentují svou práci prostřednictvím vystoupení pro rodiče v mateřské škole, na akcích města Uherský Ostroh apod. K vystoupení holčiček škola disponuje sportovními úbory pro mažoretky.

Cíl klubíčka je: Podporovat děti ve správnému držení těla, kultivovat jejich pohybové schopnosti, rozvíjet pohybovou fantazii a prohlubovat estetické cítění. Znát různé části svého těla, umět je pojmenovat. Znát směry vzhledem ke svému tělu. Také se děti seznamují s věděním toho,že tělo by mělo být pružné a pohyblivé, aby mohlo být  zdravé. Děti jsou vedeny k radosti z pohybu.