Omlouvání dětí

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit první den absence, nejpozději do 7.30 hod., jinak je účtováno stravné v plné výši.

Omlouvat můžete:

  • osobně, ve třídě paní učitelce
  •  telefonicky na pevnou linku 572 591 390 
  •  telefonicky nebo sms na telefon 734 339 747 (vedoucí školní jídelny) 
  •  přes aplikaci nasems.cz      

.

 

 

.