Zelená

Zelená třída

Image
Image

Zelená třída je třídou věkově smíšenou, v které se vzdělávají děti od tří do pěti let. Postupně do ní přecházejí děti z třídy Modré.

Vzdělávání v Zelené třídě je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity, proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Podporujeme přirozený rozvoj dětí a jejich schopnost učení a poznávání, rozvíjíme tělesnou zdatnost, zdraví, dovednosti, obratnosti, schopnosti myšlení, rozhodování se, učení i řeč. Důležitou oblastí je také podpora a rozvoj základů hodnot. Děti se seznamují se svobodou a rovností všech lidí, se solidaritou se slabými a ohroženými, osvojují si hodnoty spojené se zdravím, se životem, se životním prostředím, kulturním dědictvím a tradicemi. Děti jsou vedeny  osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Image
Image
Image

Kontakt na Zelenou třídu:

zelena@msuho.cz

Paní učitelky:

Tereza Zatloukalová, Renata Húsková, Mgr. Veronika Trávníčková

Konzultace po předchozí domluvě.

Image
..