Třída Hrošíci

Image

Třída s názvem Hrošíci je umístěna v prvním patře. Jedná se o třídu, která je věkově heterogenní. Navštěvují ji děti ve věku 4--5 let. Do této třídy jsou zařazovány děti podle věku a přání rodičů. Vpřípadě, že by počet nejstarších dětí s povinným předškolním vzdělávání překročil daný počet ve třídě Tygříků, byly by nejstarší děti zařazeny i do této třídy.

Nábytek, hračky i didaktický materiál je uzpůsoben dětem tohoto věku. Tento prostor je rovněž rozdělen na dvě části – hernu a společenskou místnost. Součástí této třídy je rovněž vlastní šatna (umísněna v přízemí), sociální zařízení , notebook, digitální piano, CD přehrávač s reproduktorem a také kuchyňkou (ta je společná i pro třídu Opiček nacházející se na stejném podlaží).

Na rozvoji dětských vědomostí, dovedností i návyků se rovněž podílejí dva kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

Image
Image
Image

Kontakt na třídu:

hrosici@msuho.cz  

Paní učitelky:

Ivana Veselá, Bc. Michaela Nováková

Konzultace po předchozí domluvě.

Image
..