Žlutá

Žlutá třída

Image
Image

Žlutá  třída je přizpůsobena vzdělávání nejstarších dětí  z mateřské školy, které si plní povinné předškolní vzdělávání (děti s odkladem školní docházky a děti šesti-leté).

Třída může být zpravidla doplněna dětmi pětiletými. Při vzdělávání je  kladen důraz na naplnění individuálních potřeb každého dítěte. S ohledem na věkové složení třídy je u dětí rozvíjena především samostatnost, sebeobslužné dovednosti (obsluha při jídle a manipulace s příborem, oblékání, používání toalety, hygiena), ale také předškolní příprava (úchop psacího náčiní, rozvoj grafomotoriky, školní zralosti a připravenosti). Při práci s dětmi volíme činnosti, které u nich rozvíjí logické myšlení, podněcujeme přirozenou zvídavost dětí a vytváříme pozitivní vztah k dalšímu učení. Všechny tyto činnosti směřujeme k rozvoji dítěte ve všech oblastech a k jeho úspěšnému vstupu do základní školy. Děti v této třídě se častěji účastní mimoškolních aktivit (vystoupení, divadla, naučné exkurze). V posledním ročníku předškolního vzdělávání je to důležité především při rozvoji společenských a kulturních hodnot a norem. Děti se tak mají možnost seznámit se širším okolím města, jeho rytmem a tradicemi. Důležitou součástí rozvoje dítěte a přípravy na školu je spolupráce s rodinou. Pedagogové jsou otevřeni k hledání různých řešení, aby mohli dosáhnout společného cíle.

Image
Image
Image

Kontakt na Žlutou třídu:

zluta@msuho.cz

Paní učitelky:

Mgr. Nikola Křivánková, Mgr. Tereza Frolková

Konzultace po předchozí domluvě.

Image
..