Logopedické klubíčko

Logopedické klubíčko

Logopedické klubíčko vede: Mgr. Klára Kružicová, Mgr. Klára Březinová

 

každé LICHÉ úterý a středa: Mgr. Klára Březinová

každé SUDÉ úterý a středa: Mgr. Klára Kružicová

 

Logopedické klubíčko je určeno pro děti ostatních tříd MŠ (kromě třídy Oranžové), primárně však pro nejstarší děti ze Žluté a Zelené třídy. Navštěvují jej děti s lehkými řečovými odchylkami ve výslovnosti. Do Logopedického klubíčka jsou děti zařazovány na základě depistáže, která probíhá vždy na začátku nového školního roku- v měsíci září.

Depistáž= kontrola vývoje řeči u všech dětí z MŠ, tzn. od nástupu až po ukončení docházky dítěte do MŠ máme přesný přehled o tom, jak se výslovnost u každého dítěte vyvíjí.

Na základě depistáže logopedky zhodnotí vývoj řeči vzhledem k věku dítěte a popřípadě nabídnou rodiči možnost docházení do Logopedického klubíčka.

Logopedické klubíčko začíná od října a končí v červnu. Probíhá vždy 1x za 14 dní v době odpoledního odpočinku dětí v Logopedické pracovně. Rodiče mají tak zajištěnou plnohodnotnou logopedickou péči a nemusí navštěvovat ambulanci klinického logopeda. Logopedická péče v naší MŠ je na stejné úrovni jako u klinického logopeda. Naše paní učitelky- logopedky mají odpovídající vzdělání k nápravě řeči u dětí.

Rodič dítěte, které dochází do Logopedického klubíčka, se na nápravě výslovnosti svého dítěte musí aktivně zapojovat!!! Pravidelně s dětmi doma trénuje výslovnost dle instrukcí logopedek  v tzv. Logopedickém sešitě.

 

Cíl Logopedického klubíčka:

  • dokončení vývoje výslovnosti všech hlásek mateřského jazyka,
  • usnadnění vstupu do ZŠ bez řečové vady,
  • rozvoj všech rovin řeči (výslovnost, gramatika, syntax, slovní zásoba, jazykový cit...)
  • doplňující předškolácká cvičení- rozvoj myšlení, paměti, předčtenářských a předmatematických dovedností, zrakového a sluchového vnímání apod.

Výhody Logopedického klubíčka:

  • 20-30 min. intenzivní a zcela individuální práce s Vaším dítětem,
  • nemusíte nikam dojíždět- logopedická péče probíhá během pobytu dítěte v MŠ,
  • logopedická péče se odehrává pro dítě ve známém a domácím prostředí,
  • logopedickou péči realizují pro dítě "známé paní učitelky" z Oranžové třídy,
  • vše probíhá hravou formou, aby byla cvičení pro děti zábavná a poutavá (hry spojené s pohybem, deskové hry aj.),
  • kromě nápravy výslovnosti zařazujeme doplňující předškolácká cvičení pro rozvoj ostatních oblastí.