Podpora dětí v IT technologiích

Cílem naší mateřské školy je zlepšovat a posouvat předškolní vzdělávání k cestě za vyšší kvalitou.  Dětem poskytujeme podnětné prostředí a postupujeme v trendu moderního vzdělávání.  Naše mateřská škola je školským zařízením, které nabízí dětem předškolního věku inovativní prostředí s využitím IT technologií. Při vzdělávání dětí  využíváme mmj. počítače, tablety,  velkoformátový tablet, tri-box a robotické včeličky Bee-Bot. Vše s konkrétními edukativními programy pro věk dětí v mateřské škole. Moderní technologie mají za úkol postupně a bezpečně efektivně rozvíjet všechny oblasti v předškolním období přiměřenou měrou a dle hygienických požadavků na předkolní věk. 

Technologie využíváme pro vzdělávání všech dětí v mateřské škole i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím těchto technologií rozvíjíme také IT gramotnost, která je nezbytnou součástí pro uplatnění v dnešní moderní společnosti.