Provozní doba

Provozní doba

Provoz mateřské školy začíná v 6:00 hodin a končí v 16:15 hodin.

Obě budovy mateřské školy jsou chráněny bezpečnostním přístupovým systémem Safy, který zabraňuje vstupu neoprávněných osob do budovy mateřské školy.  Rodiče dětí (také další osoby, které jsou rodiči pověřeny k vyzvedávání dětí) do budovy vstupují na základě otisku svého prstu, který rozpozná "čtečka otisku prstů" u obou hlavních vchodů. Otisk prstu je jim na záčátku školního roku nahrán do databáze mateřské školy. 

Hlavním cílem bezpečnostních opatření je bezpečnost dětí. Zajistit jejich bezpečný pobyt ve školce, zajistit jejich předání jen pověřeným osobám a zamezit nežádoucímu kontaktu s cizími lidmi. Na těchto opatřeních však  musí spolupracovat obě zainteresované strany (škola i zákonní zástupci). 

Proto žádáme rodiče o spolupráci a o odpovědnost,aby nevpouštěli do budovy mateřské školy cizí osoby a dveře při průchodu bezpečně dovírali.

Mateřská škola je pro oprávněné osoby otevřena v těchto časových zónách:

  • od 6:00 do 8:00 hodin
  • od 12:00 do 12:30hodin (vyzvedávání po obědě)
  • od 14:00 do 16:15 hodin (vyzvedávání po odpoledním odpočinku)

Při příchodu v jiný čas než v uvedenou časovou zónu, používejte videozvonek u vchodů pro jednotlivé třídy.

.