Provozní doba

Provozní doba

Provoz mateřské školy začíná v 6:00 hodin a končí v 16:15 hodin.

Oba vstupy do budovy jsou hráněny bezpečnostním přístupovým systémem Safy, který zabraňuje vstupu neoprávněných osob do budovy mateřské školy.  Rodiče dětí (také další osoby, které jsou rodiči pověřeny k vyzvedávání dětí) do budovy vstupují na základě otisku svého prstu, který rozpozná "čtečka otisku prstů" u obou hlavních vchodů. Otisk prstu je jim na záčátku školního roku nahrán do databáze v ředitelně mateřské školy. 

Hlavním cílem bezpečnostních opatření je bezpečnost dětí. Zajistit jejich bezpečný pobyt ve školce, zajistit jejich předání jen pověřeným osobám a zamezit nežádoucímu kontaktu s cizími lidmi. Na těchto opatřeních však  musí spolupracovat obě zainteresované strany (škola i zákonní zástupci). 

Proto žádáme rodiče o spolupráci a o odpovědnost,aby nevpouštěli do budovy mateřské školy cizí osoby a dveře při průchodu bezpečně dovírali.

Mateřská škola je pro oprávněné osoby otevřena v těchto časových zónách:

  • od 6:00 do 8:00 hodin
  • od 12:00 do 12:30hodin (vyzvedávání po obědě)
  • od 14:00 do 16:15 hodin (vyzvedávání po odpoledním odpočinku)

Při příchodu v jiný čas než v uvedenou časovou zónu, používejte videozvonek u vchodů pro jednotlivé třídy.

.