Modrá

Modrá třída

Image
Image

Modrá třída je přizpůsobena vzdělávání nejmladších dětí od dvou let. Třída se nachází v přízemí v levé části budovy.

Modrá třída je třídou, v které se děti ráno schází v čase od 6:00 do 7:00 hodin. Odpoledne je  tato třída opět prostorem, v kterém  se děti od 15:30 hodin společně setkávají a rodiče si je poté vyzvedávají. 

Modrá třída splňuje podmínky pro vzdělávání a péči o nejmenší děti, jak úpravou prostoru (nižší nábytek, přiměřenost hraček, více otevřeného prostoru, úprava sociálních zařízení), tak samotným přístupem pedagogů, který vyžaduje velkou dávku trpělivosti a vlídnosti. Nabídka vzdělávacích činností je využívána citlivě k danému věku, zároveň ale poutavě a hravě se zaměřením na získání relativní citové samostatnosti a zařazení do kolektivu. Většina dětí začíná svou předškolní docházku právě v této třídě a je to jejich první kontakt s mateřskou školou a s větší skupinou svých vrstevníků. Děti se zde učí nejen odloučit se od rodiny, ale také se setkávají s pravidly a s větší samostatností. Je pro nás prioritou, aby se v naší třídě děti cítily dobře, bezpečně a vesele. Respektujeme různou délku adaptace dětí na mateřskou školu a jejich specifické potřeby, které úzce souvisí s daným věkem (potřeba plen, osobní hračky, individuální přístup apod.).

Image
Image
Image

Kontakt na Modrou třídu:

modra@msuho.cz

Paní učitelky:

Mgr. Kamila Křižanová, Bc. Jitka Konečná

Konzultace po předchozí domluvě.

Image
..