Ceny a platby

Platba za školné a stravné se provádí inkasní platbou pravidelně každý měsíc, vždy přibližně 15. dne v daném měsíci. 

Bankovní účet mateřské školy: 175208436/0300

Stravné děti do 6 let 55,-Kč

Přesnídávka            10,-Kč

Oběd                      30,-Kč

Svačinka                 10,-Kč

Nápoje                    5,-Kč 

Stravné děti 7-10 let 62,-Kč

Přesnídávka          11,-Kč

Oběd                     35,-Kč

Svačinka                11,-Kč

Nápoje                   5,-Kč

 

Úplata za předškolní vzdělávání  500,-Kč za celý měsíc