Folklórní klubíčko Ostrožánek

Folklórní klubíčko Ostrožánek

Folklórní klubíčko Ostrožánek vede: Mgr. Klára Březinová a Mgr. Nikola Křivánková

Klubíčko se odehrává nepravidelně během školního roku od října do června, je vázáno na tradiční akce města. Seznamování s písničkami a říkadly se děje ve všech třídách během dopoledního vzdělávání. Vedoucí klubíčka si na prezentaci při akcích města vybírají z nejstarších dětí v mateřské škole. Pro tyto účely mateřská škola disponuje dětskými kroji.

Prvky tanečků jsou vedeny formou her, pohybové improvizace na lidovou hudbu či zvuky. Jedná se o taneční průpravu a seznamování se s lidovými písničkami a tanci. Většina repertoáru souvisí s  konkrétními událostmi během roku. Jedná se především o zvyky a tradice města města Uherský Ostroh. Témata se přibližují hodovému veselení,  vánočnímu rozjímání, říkačkám o fašanku, halekačkám k vynášení Moreny a nošení létenka při vítání jara. 

Cílem klubíčka je: Podpořit děti k radosti ze zpívání a tancování. Seznámit je s lidovou kulturou a tradicemi našeho města, aby získaly společenský a kulturní rozhled do dospělosti a sounáležitost s krajem Slovácka.